Вижте отговорите на експертите от I&G Brokers

Застраховка “Гражданска отговорност“ е задължителна за всяко моторно превозно средство, което се намира на територията на Република България и което не е спряно от движение, но какво покрива тя и къде е валидна? Какво е особеното на сертификата “Зелена Карта” и неговата валидност? Какъв е срокът за начало и край и за кои държави важи? Вижте отговорите на експертите от I&G Brokers.

Какво покрива застраховката?

Застраховката гражданска отговорност (ГО)

https://iandgbrokers.com/bg/zastrahovki/avtomobilno-zastrahovane/grajdanska-otgovornost покрива отговорността на застрахованите физически и/или юридически лица за причинените от тях имуществени или неимуществени вреди, вследствие на  притежаването и управлението на МПС.

Лимитите на отговорност са съгласно действащите разпоредби на Кодекса на застраховането.

За територията на Република България:

●     за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт -
10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

●     за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;

За територията на другите държави членки на ЕС или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, лимитите на отговорност са съгласно местните законодателства.

За кои държави е валидна?

Териториалното покритие на застраховка “Гражданска отговорност” е:

България;
всички страни членки на Европейското икономическо пространство, вкл. Андора, Сърбия и Швейцария;
трети страни, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия;

Относно сертификата Зелена карта

Сертификатът е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта". Той е документът, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, която покрива задължителните лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна. Той е задължителен при пътуване в държава, която е извън системата на ЕИП.

Какъв е срокът на "Гражданска отговорност"?

Срокът на гражданската започва да тече от посочените ден и дата в полицата Ви, като началото и края на срока отново могат да бъдат открити в съответната застрахователна полица. Тези данни, разбира се, са валидни в случаи на платена пълната стойност на премията по гражданската или при внесена първоначална вноска за нея, когато сте избрали разсрочено плащане.

Как мога да я прекратя?

Прекратяване е възможно при смяна на собственост на МПС. Важно е да се отбележи, че  застраховката не се прекратява автоматично. Продавачът и купувачът на МПС-то трябва да уведомят Застрахователя за извършване на смяната на собствеността в 7 дневен срок. Новият собственик на МПС има право, както да прекрати договора, така и да го продължи, чрез издаване на анекс към настоящия договор.  Ай енд Джи Брокерс съветва определения срок да бъде спазван, за да може своевременно да се отразят промените по полицата.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си