Тези, които не се представят добре, може да загубят работата си

 

През 2016 година ще има атестация на всички учители и директори у нас - общо 91 000 души. Образователното министерство още избистря критериите, на които те трябва да отговарят, за да бъдат отличници.

 

Ясно е обаче какво ще се случи с "двойкаджиите" -  справят ли се зле първия път, ще получат помощ и наставник.  След година – отново ще ги оценят. И ако не са напреднали достатъчно – възможно е да загубят работата си.


Детската атестация звучи така: „Господин Петьо е много добър”. Господин Петьо – или Петър Велков е учител от две години, но за това време е оценяван многократно и то не само от децата. Преподавателите към фондация „Заедно в час” се оценяват всеки учебен срок.

 

Много натоварващо и емоционално е да си в класната стая. Важно е  да имаш подкрепа. Атестацията е един вид подкрепа към учителя, аз поне така я приемам. Подкрепят го и от фондацията.

 

„Представянето в началото винаги е по-колебливо, но когато се идентифицират конкретни области на проблеми и се осигури подкрепа, обикновено има сериозен напредък и при учителите, и при техните ученици”, коментира Нели Колева от фондация "Заедно в час". Експертите смятат, че оценяването трябва да се прави по-често, а не през четири години.

 

Донякъде учителите са свикнали с това – оценки получават всяка година, за тях получават и диференцирано заплащане. Сега обаче е различно, защото ниската оценка може да ти коства работата.

 

За 32 години пред черната дъска, Евгени Ганчев добре знае как се пишат и двойки, и шестици и е готов да получи своята оценка. „Никой не може да лежи на стари лаври, трябва чрез оценяването непрекъснато да се стреми да поддържа форма и да се самоусъвършенства”, смята той. Атестациите ще се правят от комисии. В тях ще има експерти от регионалните инспекторати, учители и родители. Очаква се това да намали риска оценката да бъде субективна.

 

„Учителят всеки ден е атестиран от своите ученици, те споделят със своите родители и когато един от тези родители е в комисията, аз мисля, че грешки не могат да се получат”, коментира Ваня Минева, директор на 15 СОУ „Адам Мицкевич” в София.