Предложението дойде от БСП

Видео: БГНЕС

 

На парламентарното заседание в сряда депутатите отхвърлиха предложението на левицата за обвързване на помощите за отглеждане на дете между 1- и 2-годишна възраст с минималната работна заплата. 

 

Идеята беше майчинството да се увеличи с 80 лева и да достигне до 420 лева, съобщава БГНЕС.

 

От БСП изчислиха, че мярката ще засегне 39 000 деца и ще струва на бюджета 19 млн. лева годишно.

 

В мотивите на вносителите Драгомир Стойнев и група народни представители се казва, че България е в тежка демографска криза и е една от държавите с най-ниска раждаемост сред всички членки на ЕС. А през 2014 г. коефициентът на раждаемост е бил 9.4‰ при средно 10.4‰ за Евросъюза. 

 

Населението на България се топи и застарява. В последните години България годишно намалява с около 40 000 души. Ниската раждаемост е резултат на нарастващата нестабилност и несигурност на младите хора за тяхното бъдеще. Необходими са активни действия и мерки на държавата за подкрепа на раждаемостта и отглеждането на децата. Те трябва да са трайни, последователни и независещи от политическата конюнктура”, аргументираха се вносителите на законопроекта. 

 

Болшинството от колегите им обаче не приеха доводите им.