Той ще бъде представен в Народното събрание

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2022 г. Секретариатът на Съвета по сигурността към МС ще представи доклада в Народното събрание. Това става ясно от съобщение на правителствената прессужба.

Внасянето в Народното събрание на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2022 г. е в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2022 г., за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период.

МС: Над 13 000 души са освободени от държавната администрация по време на служебните правителства

Годишният доклад за състоянието на националната сигурност има съществено значение за информирането на публичните институции и гражданските организации, както и на структури на НАТО, Европейския съюз и на международни организации относно политиката за сигурност на Република България.

Източник: Пресцентър на Министерски съвет