Преглед на печата с главния редактор на \"Дневник\" Велислава Попова...

Преглед на печата с главния редактор на \"Дневник\" Велислава Попова.