Частните съдебни изпълнители събраха в регистър информацията за хората, срещу които се водят дела...

Всеки от нас вече може да провери какви задължения има човек или фирма, с която предстои да сключим сделка. Частните съдебни изпълнители събраха в регистър цялата информация за хората, срещу които се водят дела.

Ако искаме да дадем заем на приятел, ако планираме да си купим жилище или да инвестираме заедно с бизнес партньор - вече можем да поискаме от човека или фирмата удостоверение за това какви дългове има.

Банките също могат да поискат от нас подобно удостоверение, за да преценят дали сме достатъчно надежден клиент. Съдебните изпълнители очакват регистъра също така да мотивира длъжниците да погасят задълженията си.

Какво трябва да направим, ако от нас поискат подобна справка? От сайта на частните съдебни изпълнители взимаме банковата сметка, по която трябва да платим таксата от десет лева. С разплащателната разписка отиваме в кантората на всеки един частен съдия изпълнител. Срещу документ за самоличност ще получим пълната картина на собствените си финансови задължения. В момента в регистъра има вписани над 420 хиляди длъжници. Една трета имат да дават пари на банки, половината са фирми с дългове, а 84 000 са гражданите, срещу които се водят дела.