В момента той се облага с по-малки акцизи от бензина...

 

Европейският парламент обсъжда варианта да отпаднат всички преференции за дизеловото гориво. В момента то се смята за горивото на бизнеса и затова се облага с по-малки акцизи, отколкото бензина.

 

Ако това бъде променено, се очаква и сериозен скок на цената му.

 

Възможно е да бъдат въведени общи правила за плащането на данък върху автомобилите. Ако това стане, водещи ще са не годината на производство и мощността, а това доколко те замърсяват околната среда.