Пред Министерския съвет се проведе първото заседание на така наречения граждански трибунал

 

Хората с увреждания застават срещу системата. Пред сградата на Министерския съвет се проведе първото заседание на така наречения граждански трибунал. На него се чуха обвинения за тежки престъпления срещу човечеството.

 

Тази сутрин системата, която би трябвало да подкрепя хората с увреждания, беше осъдена символично от самите тях. 

Още по темата

 

"Основното ни искане е да се махнат ТЕЛК-овете като една отвратителна система за поставяне на етикети. Да се направи нов закон за хората с увреждания. Няма никаква причина да се чака до 2020 година. Настояваме да се промени и системата за национално представителство”, обясни Капка Панайотова от Центъра за независим живот.

 

"Спазихме всички правила на доброто правораздаване, така че да осъдим системата за това, че държи хората с увреждания в трайна зависимост от себе си и поддържа своето съществуване чрез хората, които имат право на независим живот. Конвенцията на ООН, която България ратифицира през 2012 г., задължава държавите-членки да осигурят такива условия, които да дават възможността за собствен избор. У нас подобни условия няма. Към днешна дата хората с увреждания са задължени да бъдат там, където са парите на държавата”, коментира още Панайотова.

 

"Министър Ивайло Калфин беше призован в качеството му на материално отговорно лице и законен представител на системата”, допълни тя.