Медицинските прегледи продължават

Отвориха частично бежанския център в Харманли.  След като повече от половината, от обитателите там вече са преминали медицински прегледи и лекарите установили, че няма опасни зарази, здравното министерство е позволило възстановяване на пропускателния режим.

По темата

Право да излизат навън имат само тези чужденци, които са преминали през медицински преглед и имат документ, че са здрави. Досега броят им е 1300 от 2000 настанени в центъра.  

Онези, за които вече има установен риск от разпространение на заразни заболявания, се настаняват в отделни помещения на лагера, където протича лечението им. 

Прегледите продължават, докато всички бъдат прегледани, а тези, които все още не са минали през кабинетите, ще излизат извън лагера само с охрана. 

Жителите на Харманли пък очакват държавата да изпълни обещанието в лагера да останат само сирийските семейства, а останалите да бъдат преместени другаде.

Репортер: Димитър Иванов