Бившият кмет на града призова да се помисли за ползата от нови икономически ефекти

Георги Петърнейчев - бивш кмет на Пещера, бивш зам.- министър на транспорта и съобщенията, бивш областен управител на Пазарджик, бивш депутат в 40-тото и 41-то Народно събрание и почетен гражданин коментира за kmeta.bg инициативата за провеждане на референдум в Пещера:

През годините, когато бях Кмет на Община Пещера  редовно са извършвани проверки за излъчени вредни емисии от производството на Биовет. Проверки за качеството на въздуха, който дишаме  са правени и от независими лаборатории от Стара Загора. Нито една от тях не е издавала документ с резултати, които показват отклонения от стандартите за качество на въздуха в града. Днес отново сме свидетели на зловредни твърдения и инсинуации за замърсяване на въздуха от тази фирма. За съжаление трябва да отбележа, че в последните години в Пещера затвориха врати редица предприятия. Остана само едно с устойчива перспектива за развитие и това е Биовет. Ново строителство, съвременни производствени мощности и технологии, изградени по най-актуалните изисквания за безвредна работа в естествена среда. Наскоро бяха назначени още 200 човека. Това са хора, останали без работа, които фирмата преквалифицира, за да могат да работят с модерната техника и да изхранват достойно семействата си. Тези нови 200 души имат семейства, т.е. осигурява се социална стабилност на допълнително около 500 жители на града.

В България има изградени и работещи само няколко завода, които притежават сертификат Клас „А“ за инвеститор. Това са индустриални обекти от национално значение. Биовет е социално предприятие, което работи за намаляване на социалното неравенство и се грижи за устойчивото териториално развитие.

Този сертификат означава, че държавата подпомага с различни мерки осъществяване на активната политика по заетостта. Това е в случаите, когато икономическата дейност се извършва изцяло в административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната. В този смисъл правителството и държавата са поели ангажимент да оказват помощ на фирми с такава сертификация. Сериозно преимущество е Пещера е да има такава производствена единица. Биовет осъществява обществено значима социална дейност, която произвежда социална добавена стойност. От това се ползва целият град. Когато бях Кмет на Общината, в завода работеха 800 човека. Днес там се трудят 1400. Това означава само едно – развитие и просперитет на компанията и общината.

Да спомена още нещо, с което свикнахме - новите спортни игрища, кабинетите за обучение на децата в техникума, подпомагане дейността на обществените клубове в града и селата. В момента за 250 000 лв. са закупени продукти, които се раздават на възрастни хора в неравностойно положение. Коя фирма от града направи подобен жест в това тежко за всички време? Да не забравяме, че Пещера е първият газифициран град в България точно заради Биовет, благодарение на газопреносната тръба, която фирмата изгради от Пазарджик до Пещера. Отбелязвам и новия околовръстен път. Кой би субсидирал това строителство на стойност 5 000 000 лева, ако предприятието не е от национална значимост за икономиката?! Ангажимент на държавата е да изгради инфраструктура и пътища от главните магистрали до такъв клас предприятия. Вече има изработен проект за пътя Пазарджик-Пещера, който ще бъде изцяло подновен. Това пак ще дължим на Биовет. Самата фирма продължава да инвестира и новият й план е на стойност 40 млн. лв. Това означава, че в следващите две години ще бъдат разкрити още работни места.

Практически, по този начин Пещера не е застрашена от безработица и липса на доходи за населението. Всичко това трябва да ни накара да се замислим за ползите, които обществото получава, а не да се поддаваме на неверни твърдения и манипулации. Да се върнем в началото. Има ли опасност за атмосферния въздух в Пещера ? Отговорът е еднозначен.

Убеден съм, че няма организация, министерство или контролен орган, натоварени да следят спазването на изискванията за опазване на околната среда, които да сложат подпис и печат под какъвто и да било документ с невярно съдържание. Да не забравяме, че работата на фирмата се следи под лупа от Европейския съюз. Той не толерира каквато и да е заблуда, опит да се манипулират документи или да не се изпълняват изискванията за безопасна околна среда. Хората в града са в правото си да знаят безопасен ли е въздухът за тяхното здраве. Не бива да се спекулира. Разбрах, че в Общински съвет-Пещера е внесена подписка за провеждане на референдум. Смятам, че в този законодателен орган в Пещера има будни и интелигентни хора. Мисля, че дискусиите, които неминуемо ще се проведат, трябва да бъдат базирани на реални аргументи и доводи. Не бива да се поддават на емоции, опити за оклеветяване и злепоставяне. Нужно е да бъдат преценени ползите за града днес. Но и с поглед в бъдещето за развитието на Пещера и общността. Ще попитам тук: Мислите ли, че след милионите, инвестирани в развитието на завода от европейски и държавни органи и институции, някой ще позволи естественият ход за развитие да бъде спрян по какъвто и да е начин? Мисля, че е недалновидно и зловредно да се създават конфликти с най-голямото предприятие в региона. В този ред на мисли - кой ще е инвеститорът, който ще погледне сериозно на доводи без основателна конкретика, обосновка и доказуемост на подхвърляни на кило твърдения, и ще реши след време да вложи средства в този град?!

Да сме бдителни и сами да настояваме за спазване на правилата, законите и изискванията за безопасна околна среда-да. Но не и да пречим.

Това е сериозна индустрия, която се развива с усилени темпове и остава в Пещера. Това е лицето на нашия град и пред световните пазари. Познавам града и съгражданите си. Живея тук. Твърдя, че хората са разумни и отговорни. Призовавам всеки да помисли сериозно по тези въпроси и да не се поддава на емоционални изблици и дезинформация. Отново повтарям: нито един овластен орган на държавата, отговорен за подобен род производствени дейности и проверки за изпълнението на изискванията, няма да си позволи да премълчи каквито и да са пропуски или да сложи подпис върху невярно съдържание. Нещата са обясними.

Има официални документи, разрешителни, оценки. От другата страна - недоказуеми твърдения на героическо ниво.

Срещу 200 млн. лв по плана Юнкер и 100 млн.лв. лични инвестиции, стоят необосновани и нелепи твърдения. Това не е ли парадокс в днешно време? Да припомним, че Биовет има огромен принос в икономиката на България. 99% от продукцията се изнася в чужбина. Носител е на най-престижни и актуални сертификати за качество. За държавата това предприятие е един от най-големите данъкоплатци.

Ако дори малка част от твърденията, че дейността на завода е опасна за населението беше вярна, никой от Европейския съюз нямаше да инвестира нито лев в нещо с недоказана екологична перспектива.

Помня, когато беше приватизиран този завод. Много от по-възрастните тогава твърдяха, че и този завод ще последва съдбата на много, които бяха продадени и препродадени и накрая затворени. Оказа се, че младостта не е порок. Едва 29-годишен тогава, новият собственик г-н Домусчиев прецени правилно. Разви производството, инвестира в нови модерни мощности и иновативни методи и продължава в същия дух. Днес Биовет е едно печелившо предприятие с национален приоритет и доказана икономическа значимост.

С целия си стопански и житейски опит не мога да проумея как след всичко сторено дотук от тази фирма, след всички експертни мнения и доводи в нейна полза, след разрешения от държавни и общински органи, на някой може да му хрумне да си играе на референдуми. Това е енергия на празен ход в неправилна посока.

Да помислим как бихме насочили тази енергия в полза на нови икономически ефекти за града. Това трябва да правим днес. За да има какво да завещаем на децата и внуците си утре.

Ред. бел.: Извънредната сесия на Общинския съвет в Пещера завърши с решение да не се провежда референдум, стана ясно след приключването на заседанието. 15 съветника бяха "против", а 4-ма - "за" провеждането му.

За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.