Непокритата загуба за 2020 г. е 65 млн. лв., сочат от Здравното министерство

Системни нарушения и огромни дългове за десетки милиони откри проверката на Александровска болница. Ревизията беше разпоредена след сигнали до здравния министър д-р Стойчо Кацаров. Оттам заявиха, че след извършения одит предстоят оставки.

От Здравното министерство заявиха, че оставки ще има на целия Съвет на директорите, включително управителят на лечебното заведение д-р Богов, д-р Оскар и деканът на Медицинския университет.

Лошият мениджмънт и неправилното управление на финансите е докарало Александровска болница почти до фалит, заявиха от здравното министерство.

"Тенденцията започва, когато директор става бившият министър Костадин Ангелов. Капиталът е вдигнат, но заради капиталови разходи, които са били дадени от МЗ за ремонти и апаратура. Ако не са били дадени, тя тази болница щеше да е в практически фалит преди няколко години още", заяви Димитър Петров, зам.-министър на здравеопазването.

Проф. Ангелов отказа да коментира обвиненията. А от министерството заявиха - оставките в сегашното ръководство са неизбежни.

"Говоря за Съвета на директорите. Там на високите нива на административно управление е тяхна преценка да си направят други промени. Но те не касаят ръководители на Клиники, лекари, или друг персонал", добавя зам-министърът.

Сегашният директор на Александровска проф. Богов не прие обвиненията в лошо управление, затова не възнамерява да подава сам оставка.

"Не се считам отговорен за времето, когато не съм бил изпълнителен директор. Това, което видях, касае период, който не ме засяга, в този смисъл, на отговорност", категоричен бе той.

Оставка в болницата все пак беше хвърлена – от д-р Оскар, който заяви, че не желае повече да е член на Съвета  на директорите. 

В молбата му до здравния министър, с която НОВА разполага, медикът напада остро директора на болницата д-р Богов и заявява, че са дадени милиони без да е информиран в качеството му на член на борда на директорите. Проверката на министерството установи същото – разходи за над 23 милиона лева, отпуснати без да е спазен редът и без да е информиран представителя на държавата, какъвто в случая се явява д-р Оскар. От ръководството на болницата обаче отхвърлиха и тези обвинения и на свой ред обвиниха д-р Оскар в лъжи, зад които стоели лични мотиви.

"Доц.Оскар е бил наясно с всичките неща, които са били решение след това. Имахме 2 разговора, в този кабинет, когато по мъжки сме си стиснали ръцете. Казвам стиснали ръцете, обсъждали сме неща, но те не касаеха решения на съвета, а касаеха лична негова драма, че не излиза през ден на сайта на Алекасандровска болница, което аз не съм позволил. А обвиненията на не спряха - обвини ръководството в оказване на натиск над служителите. Според него, медиците, които преди дни се подписаха в защита на лечебното заведение, са го направили не доброволно, а цитирам „бяха принудени заплахи за запазване на работните им места да подписват декларации в подкрепа на ръководството”  Въпросната подписка беше изпратена до медиите преди 4 дни и е подписана от 610 служители.

Във връзка с подаден сигнал в МЗ от член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ и изнесена информация в медиите беше разпоредено извършването на проверки относно финансовото състояние на лечебното заведение през последните 10 години, вземанията и задълженията и дейността на съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Проф. Богов: „Александровска“ не е пред фалит, дълговете са намалели с 3 млн.лв.

По отношение на финансовото състояние на лечебното заведение е констатирана трайна тенденция за неговото влошаване през последните 10 години, сочат от здравното министерството.

2012 г. е последната година, през която е отчетен текущ положителен финансов резултат за лечебното заведение. През 2013 г. е извършена промяна в управлението на болницата, като за изпълнителен директор е определен д-р Костадин Ангелов.

За периода 2013 г.- 2020 г. реализирането на загуба става трайна тенденция за дейността на дружеството, като:

- за 2013 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 517 хил. лв. и общият финансов резултат е загуба в размер на 33 766 хил. лв.; 

- за 2014 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 569 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 36 335 хил. лв.;

- за 2015 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 642 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 40 946 хил. лв.;

- за 2016 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 921 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 45 898 хил. лв.;

- за 2017 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 562 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 52 460 хил. лв.;

- за 2018 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 388 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 59 257 хил. лв.;

- за 2019 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 047 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 65 304 хил. лв.;

- за 2020 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 656 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 67 960 хил. лв.

 

Непокритата загуба за 2020 г. е в размер на 65 304 000 лв., увеличена с 10,20 % в сравнение с предходната 2019 г., когато непокритата загуба е била 59 257 хил. лв. Коефициентът на задлъжнялост за 2020 г. се е увеличил два пъти спрямо предходната 2019 г., като се е запазила тенденцията от предходния отчетен период. По отношение на работата на Съвета на директорите през 2020 г. и 2021 г. е установено грубо нарушаване на правилата за неговата работа.

Не са изпращани покани до членовете на Съвета на директорите за провеждане на заседания, с което председателят на Съвета на директорите е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания на Съвета на директорите, разписан в чл.18, ал.2 от „Правила за работата на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД“.

За периода от 12.10.2020 г. до 19.04.2021 г. от представените 14 протокола от заседания при 13 е установена липса на подпис на представителя на държавата. Общата сума на разходите, за които са взети решения, без да е спазен реда за работа на Съвета на директорите, възлиза на 23 322 202, 81 лв. без вкл. ДДС (27 986 642, 40 лв. с вкл. ДДС).

Във връзка с подписан Договор от 29.12.2020 г. с МЗ на стойност 2 187 607 лв., разходваните средства в размер на 2 187 607 лв. са били обект на проверка от Агенция за държавна финансова инспекция. При проверка е установено, че в ПМС №307 от 10.11.2020 г., ПМС №385 от 18.12.2020 г., договор №РД 12-375 от 29.12.2020 г. и всички документи, отнасящи се до отпускането и определянето на средствата за осигуряване на над 50 на сто от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, не са въведени изисквания получените средства да бъдат разходвани с конкретно предназначение, както и не е посочено, че следва същите да са обект на отделно аналитично счетоводно отчитане.

Във връзка с представената информация Министерство на здравеопазването ще предприеме последващи действия и ще уведоми компетентните органи.