За последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50%

"Булгаргаз" предлага цената на природния газ от 1 юли да бъде в размер на 46,88 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

На открито заседание КЕВР е обсъдил доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за юли, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

На заседанието изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов се е съгласил с изводите и констатациите в доклада. Той е пояснил, че след внасянето на заявлението на 10 юни котировките на петрола и на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават в резултат на нарасналото търсене на тези горива.

От изнесените от него данни е станало ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50 процента и са достигнали 75 щатски долара/барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 70 на сто - от 16 евро до над 28 евро/MWh.

Очаква се поскъпване на тока, парното и природния газ

"Независимо от това цената, която "Булгаргаз" ЕАД ще предложи за юли, ще бъде с над 10 процента по-ниска от цените на европейските газови борси", е казал изпълнителният директор на дружеството.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов е изразил тревогата на регулатора, че високият ръст на цените на горивата неизбежно ще наложи сериозна корекция в ценовите решения, които Комисията предстои да приеме на 1 юли, както по отношение на цената на природния газ, така и за цените на топлинната енергия.

КЕВР РЕШИ: Природният газ поскъпва с 20% от днес

На 1 юли "Булгаргаз" ЕАД ще представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 30 юни за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за юни.
Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 юни 2021 г. в размер на 45,27 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Източник: БТА