Това обяви в парламента министър Кирил Петков

Нови разкрития за съмнителни кредити от Българската банка за развитие. Данните за стотици милиони бяха изнесени от икономическия министър Кирил Петков. Той обяви, че Надзорът на ББР ще даде на прокуратурата кредит за 100 милиона. Според него има смисъл банката да съществува, но да финансира целенасочено малкия и среден бизнес.

Кирил Петков: Никой не ми е предлагал министерски пост

„Банката е раздавала големи кредити на определен кръг от фирми, извън закона за ББР. 20-те най-големи кредита покриват 90% от средствата на банката. Говорим за над 2 милиарда лева. Средният размер на дълга е 80 милиона”, обясни министър Петков.

Оправданието за раздаваните големи кредити било, че те са печеливши за банката. „Виждаме обаче, че за 2020 г. загубите са за 130 милиона, а за първите 6 месеца на тази година те ще са близо 100 милиона”, каза Петков.

Кирил Петков: Надявам се НС да излъчи стабилно правителство

Министърът даде пример с три кредита, а за единия каза, че отива на прокурор. „Има едно дружество, което изпитва затруднение. Но това дружество има много хубав актив – недвижим имот. Този актив може и да изплати сумата, ако се продаде, в случай че дружеството влезе в неизпълнение на кредита. Тогава обаче идва външен консултант, привлечен от управителите на банката. Този консултант казва как да се преструктурира заемът. Разделя дружеството на две – едното поема хубавия актив, другото - не. По-голямата част от заема отива в дружеството, което няма хубав актив. Така добрата дъщерна компания не покрива по никакъв начин риска на лошата”, обясни Петков.

„В момента Надзорът събира данни и ще го вкара в прокуратурата. Това е преструктуриране на риска”, каза Петков.