Народните представители трябва да сформират постоянните комисии

Днес се очаква депутатите да продължат с обсъждането на правилника на Народното събрание, след като във вчерашния ден именно той доведе до размяната на остри реплики.

Народните представители трябва да сформират постоянните комисии и да обсъдят предложенията за сливане на някои от тях с цел оптимизация на бюджета. В правилника заляга и важната тема за намаляване на възнагражденията на депутатите.