Ще бъде получено съобщение, съпроводено от специфичен звук и вибрация

Продължават тестовете на системата за оповестяване при бедствия и аварии. Днес е предвидено съобщения с аларма да бъдат получени в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен.

Обявиха графика за тестването на системата BG-ALERT в цялата страна

Получаването на съобщението на мобилното устройство е еднократно и е съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.

„Това е тестово съобщение от системата BG-ALERT! НЕ е необходимо да предприемате никакви действия!”, пише в текста на съобщението.

В Монтана хора с по-стари модели телефони коментираха, че не са получили съобщение от системата за оповестяване.