В момента дружеството е декапитализирано

Към момента финансовата загуба на "Пирогов" е 31,4 млн. лева. Това е 7 млн. повече в сравнение с миналата година. Размерът на собствения капитал на дружеството е под записания. Това значи, че в момента то е декапитализирано от гледна точка на финансовите му резултати. В болницата има установени законови нарушения от изпълнителния директор. На базата на одитния доклад са взети решенията за освобождаване. Не изпълнявам политически поръчки. Стъпката е консултирана с премиера и председателя на Здравната комисия. Това заяви здравният министър Христо Хинков.

Казусът „Пирогов” доведе до нов трус в управляващото мнозинство (ОБЗОР)

По думите му решението за освобождаване на директора не е взето скришно. "Това не е лично мое решение, изпълнил съм, каквото повелява законът. Документите на предложения от мен нов директор на "Пирогов" са внесени в Търговския регистър за вписване на 4 декември. Процедурата по освобождаване на стария ръководител изтича, едва когато бъде вписан новият. Законодателят е предвидил в подобни казуси да няма вакуум и да не се нарушава приемствеността. Изпълнителният директор носи отговорност за всички сключени договори, плащания и други дейности", обясни той.

Хинков цитира няколко данни от проверката на "Вътрешен одит".

"Към 30 септември "Пирогов'' регистрира положителен финансов резултат 898 000 лева. Същевременно отчита значително повече натрупани загуби в сравнение с предишни години. Има сключен договор за банков заем, изплащанията на който не може да бъдат отчитани като финансова печалба. Чрез него се плаща на различни кредитори. Одитният доклад ще бъде огласен, щом приключи прокурорската проверка. В момента не е възможно", обясни министърът.

По отношение на "Майчин дом" Хинков сподели, че всички наднормени вземания са декларирани по законов ред. "Не бяха установени закононарушения. Ако се установят такива, ще се вземат мерки", посочи Хинков. И допълни, че проверките в държавните болници са планови, но ще има и извънредни, които ще преминат по график.