С близо 5% нарастват общите разходи за един час работа на един човек

С днешна дата, въпреки нивото на безработицата, разходите, които работодателите правят, за да поддържат своя персонал, растат.

Освен заплати, бизнесът плаща и част от осигуровките на служителите си.

Така по данни на Националния статистически институт, с близо 5% спрямо 2011 г. нарастват общите разходи на работодателите за един час работа на служител.

В услугите нарастването е от 9 на сто. Само в строителството сумите, които компаниите отделят за заплати и осигуровки, са намалели с над два процента.