Огнеборците ще стоят на пост пред секциите, в случай че токът спре

И пожарната ще помага при провеждане на изборите. В нощта на 12 май, когато трябва да се печатат протоколите с резултатите от изборните секции, огнеборците ще стоят на пост с генератори. С тях те трябва да захранят всички секции, които евентуално останат без ток заради повдреда в електрическата система.  


За първи път по време на тези избори копия от протоколите с преброените бюлетини ще се раздават принтирани на политическите партии. До сега всяка партия можеше да получи попълнено на ръка копие от изборните протоколи. Заради притесненията на опозицията, че попълнените на ръка копия могат да бъдат манипулирани, беше решено всички 12 655 секции да се снабдят с копирна техника. След като правителството намери въпросните принтери, се появи и друг проблем. Как ще се захранват те, ако токът в секциите спре.


В новините вече ви показахме избирателни секции, в които електрическата инсталация е стара и към мрежата се включват само електрически крушки.


Ако токът в секциите спре, държавата е намерила резервен вариант. Ще захранва принтерите в избирателните секции с помощта на пожарната.


Проверката по места обаче показва, че броят на генераторите не е отговаря на броя на принтерите в избирателните секции. Резервите на пожарната са 239 генератора, а принтерите в секциите 12 655.


Съществува и друга хипотеза. Ако докато снабдяват с ток изборна секция възникне пожар, огнеборците първо ще трябва да изгасят пламъците и след това да дозахранят копирната техника, за да бъдат отпечатани протоколи с изборните резултати.


Повече по темата гледайте във видеото.