Информационна система ще обедини данните за всички територии в мрежата на „Натура 2000”

Мащабна информационна система ще обедини данните за всички защитени територии у нас. Освен администрацията, справка в платформата ще може да направи всеки от нас. Проектът е на стойност 1 300 000 лева.


За администрацията платформата съдържа цялата необходима информация за опазването на защитените зони в мрежата „Натура 2000” на едно място. За всеки инвестиционен проект в защитена територия, служителите на екоминистерството ще могат да правят по-пълни предварителни проучвания и по-обективна оценка на въздействието върху околната среда.


В системата има интернет портал, в който собственик на имот например би могъл бързо да провери дали неговата земя попада в защитена територия.


Мрежата на „Натура 2000” обединява защитените територии в цяла Европа. У нас зоните покриват 34% от територията на страната. 118 са защитените зони за птиците и 231 - защитените местообитания на ценни видове.


До края на 2014 година към „Натура 2000” ще бъдат добавени още 33 зони. Цялата тази информация ще бъде обобщена в новата информационна система. Интернет сайтът е в процес на тестване и ще бъде пуснат скоро.