Засягат се интересите на близо 250 лица, които са сключили предварителни договори за придобиване на жилища

На заседание в сряда КПКОНПИ прие решение незабавно да бъдат подадени искания до Софийския градски съд за отмяна на възбрани върху всички 14 многофамилни жилищни сгради в комплекс „Нове хоумс“, съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ.

Решението е мотивирано с достатъчната обезпеченост на претенциите по отношение на Васил Божков и свързаните с него търговски дружества, както и с това, че с наложените възбрани върху сгради и права на строеж, собственост и понастоящем на „Нове хоумс“ АД, на практика се засягат интересите на близо 250 лица, които са сключили предварителни договори за придобиване на жилища и са заплатили значителни суми на акционерното дружество.

КПКОНПИ: Няма жалби от собственици на обекти в жилищен комплекс „Нове Хоумс“

На 10 март 2021 г. бе публикувано съобщение до медиите, че по отношение на поземлен имот, ведно със строящите се върху него жилищни сгради, са наложени обезпечителни мерки /възбрани/ с определение на Софийски градски съд от 01 октомври 2020 г. То е постановено по искане на Комисията, с оглед образувано производство по реда на ЗПКОНПИ срещу Васил Крумов Божков.

Определението на СГС е потвърдено от Апелативен съд – София и е влязло в сила, като жалбата на „Нове Хоумс“ АД е приета за неоснователна. Още тогава бе изразена готовност от страна на Комисията да разгледа всяко искане на лица, които твърдят, че с наложените възбрани са засегнати техни имуществени права, с оглед сключени предварителни договори и извършени плащания към „Нове Хоумс“ АД.

ДНСК спря строителството в комплекс „Нове хоумс“ в София заради нарушения

Доказателства в тази насока /поне сключени предварителни договори/ не бяха представени от акционерното дружество, въпреки осигурената възможност за това.

В периода 30 – 31 март 2021 г. последва представянето им с отделни искания от множество лица, които са сключили с „Нове Хоумс“ АД предварителни договори за закупуване на жилища, като са заплатили и съответни суми на дружеството за това. На 07.04.2021 г. ръководството на Комисията проведе и среща с представители на тези граждани