Има много хора, които се чувстват притиснати от парите, въпреки че печелят добре

Имате ли усещането, че не знаете къде ви отиват парите? Уж не харчите за незначителни неща, но все не успявате да стигнете финансово спокойни до края на месеца?

Не сте сами в това усещане. Повечето хора имат “сложни” отношения с парите си и често изпитват затруднения да управляват бюджета си. И изобщо не става дума тук само за случаите, в които паричните постъпления са малко. Има много хора, които се чувстват притиснати от парите, въпреки че печелят добре. 

Отговорът на всички тези въпроси, свързани с парите, се крие в създаването на писмен финансов разчет. 

Първо пишете, после харчете

Когато получите пари, не бързайте да мислите за какво да ги похарчите, а първо впишете сумата в таблица или в класически тефтер под заглавие Приход. 

В следващата графа (или на следващата страница) отбележе Разходи и запишете първо всички неотменяеми плащания - сметките за ток и вода, вноските по кредит, малка сума за спестяване. 

Остатъка са парите, с които разполагате до края на месеца или до постъпване на следващото плащане. За какво ще ги похарчите, зависи от приоритетите ви - храна, облекло, забавления, култура, спортни събития и т.н. 

Планирайте на удоволствията

Един от най-големите финансови капани, в които попадаме, е желанието да получаваме всичко “тук и сега”. Ако имаме пари - забавляваме се. Ако нямаме пари - теглим кредит и пак се забавляваме. 

Ключът е в това да планираш забавленията и неважните покупки напред във времето и да се “простираш според чергата”, какво казва българският народ. 

Друг начин за овладяване на финансовите турбуленции е да избирате по-икономични забавления - да поканите гости вкъщи вместо да се срещнете в ресторант, да се запишете в библиотеката вместо да купувате нови книги и т.н. 

А какво, ако парите въпреки това понякога не достигат?

В живота трудно можем да предвидим и планираме всички разходи. Затова и понякога се налага да вземем пари назаем или да теглим бърз кредит - защото животът ни е изненадал. 

Ситуации, за които е разбираемо да се тегли кредит, са възникнала нужда от ремонт, за здраве, вноска за обучение или професионален курс, допълване на семейния бюджет до заплата. 

Когато теглите бърз кредит, имате нужда от още по-сериозна финансова дисциплина за времето, в което изплащате кредита. Тя ще ви помогне да върнете всички вноски на време и да преодолеете бързо трудния финансов момент.