Българската минно-геоложка камара открои „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ като отличник в две категории на годишните награди на минерално-суровинния бранш

Няма по-ценна инвестиция от тази в здраве и безопасност. Това вярване ръководи минно-добивната компания „Дънди Прешъс Металс“ в дейностите на двете й предприятия в България. Откроени като основна ценност, здравето, безопасността и благополучието на служителите са ключови за минната компания, която поставя своите хора в центъра на своя успех. 

От началото на производствената си дейност в България през 2004 г. отчитат стратегическото значение и въздействието на екологичните, социални и управленски въпроси за успеха на бизнеса им.  

Като последователи на принципа, че „успява този, който върши добро”, изграждат и развиват компанията с убеждението, че успехът в минния бранш зависи от това всички страни, повлияни от и участващи в производствените дейности, да бъдат част от един екип.

Българската минно-геоложка камара открои „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ като отличник в две категории на годишните награди на минерално-суровинния бранш, за които дружеството получи признание - Здраве и безопасност – за постигане на нулев трудов травматизъм през 2021 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт и Награда за грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2020 г., удостоверено с документ от РИОСВ.

Снимка: Dundee Precious Metals

С еволюцията и развитието на новите принципи на инвестиране, където екологичните, социални и управленски въпроси играят водеща роля, „Дънди Прешъс Металс“ затвърждава лидерското си място в минния бранш както в България, така и в световен мащаб. Доказателство за това са положителните рейтинги на компанията от все повече агенции, които правят оценка по тези параметри.

„Като компания, която е изцяло ангажирана да осигури здравето и безопасността на всички свои служители и подизпълнители, работещи на териториите на дружествата, наградата за здраве и безопасност е с изключителна тежест. Най-важният приоритет в работата ни е безопасността и ежедневно полагаме условия в тази посока. Грижата за околната среда също има неразделно значение за безопасността както на служителите, така и на общността. Благодарен съм на нашите колеги и партньорите ни подизпълнители, които с отговорност и ангажираност осигуряват своята и на екипите си  безопасност и се стремят да изпълняват изискванията за чиста околна среда. Нека продължаваме и занапред безаварийно и с грижа!“ - каза изпълнителният директор на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс“

Една от добрите международни практики, която се прилага в дружеството, е поредица от „златни правила“. Те имат за цел чрез фокусиране върху най-важните аспекти в работата да осигурят по-безопасна и сигурна работна среда. Периодичното опресняване на правилата чрез обучение и периодично им преразглеждане подпомагат адекватно да се адресират идентифицираните рискове. Правилата важат за всички служители на „Дънди Прешъс Металс“, за фирмите, с които имат съвместна работа, както и за посетителите на дружествата. Тези Златни правила се утвърждават като една от най-стабилните основи за успеха в сферата на безопасността.