Въпросът е повдигнат в отворено писмо от катедра „Астрономия“ при Физическия факултет

Учени алармираха за пълната разруха в Астрономическата обсерватория на Софийския университет "Св. Климент Охридски", която се намира в Борисовата градина. Въпросът е повдигнат в отворено писмо от ръководството на катедра „Астрономия“ при Физическия факултет. То е изпратено до Министерския съвет, МОН, Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство, Столична община и район „Средец“.

Астрономите поясняват, че плачевното състояние на сградите на обсерваторията, които са национален паметник на културата, са "следствие на действия или бездействия на изпълнителя, ангажиран с ремонтни, консервационни и реставрационни дейности". 

Астрономи откриха най-отдалеченото досега бързо радиоизбухване (СНИМКИ)

"Екипът на катедра „Астрономия“ се бори в течение на години за отдавна належащия ремонт и реставрация на сградите на обсерваторията. Имаше огромни и необосновани забавяния на започването на ремонта. Например, определеният по договор срок за изготвяне на проект за ремонт беше просрочен с около 2 години – за довършването му беше необходима личната намеса на министъра на културата. Най-сетне, в средата на февруари 2022 г., бяха налице всички необходими документи и разрешение за строеж от главния архитект на Столична община. Повече от година покъсно, през март 2023 г. представители на администрацията на СУ „Св. Климент Охридски“ и на фирмата-изпълнител заявиха, че дългоочакваният ремонт и реставрация на Астрономическата обсерватория на СУ ще започнат до дни. Обясниха ни, че отделните сгради ще се ремонтират една по една, което ще позволи основните обучителни и публични дейности, провеждани в обсерваторията, да продължат", разказват учените.

Те споделят още: "Реалните ремонтни дейности започнаха на 10 май 2023 г. и продължиха 7 дни, след което спряха поради ежедневните валежи. След многократни запитвания от наша страна, ремонтът продължи от 21 август, с отделни по-кратки прекъсвания. С огромно съжаление, към днешна дата (9.XI.2023 г.) искаме и сме длъжни да заявим ясно и публично, че поради неадекватните действия и бездействия на фирмата-изпълнител, обсерваторията е неизползваема и помещенията не са подходящи за каквото и да е присъствие на хора.

Трябва да подчертаем, че в момента всяка сграда и всяко отделно помещение в Астрономическата обсерватория на СУ, както и нейният двор, са в много по-лошо състояние, отколкото преди ремонта. На прага на зимния сезон тук цари пълна разруха".

Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ е най-старата обсерватория в България. Две от нейните сгради са първите, построени за нуждите на Софийския университет през 1897 г., и представляват първата научна инфраструктура в страната. Обсерваторията има национално значение с ролята си за подаването на точно време: дейност, която изпълнява около половин век.

Целия текст на писмото можете да прочетете ТУК.