Вижте какви идеи дават експерти в Harvard Business Review

Всички знаем, че ангажираните служители се представят по-добре и ключова роля за това играе връзката на работещите с целите на тяхната компания. Освен че се чувстват заредени с енергия, ако харесват мисията на компанията, служителите също така трябва да са уверени, че и компанията цени тях и техните перспективи.

Повишаването на ангажираността се свежда до четири основни елемента: да помогнете на вашите служители да се чувстват забелязани, чути, ценени и насърчени, пише Harvard Business Review.

Служителите трябва да се чувстват забелязани

Почти всеки мениджър и бизнесмен признава, че служителите не реагират добре на отношението към тях като към взаимнозаменяеми зъбни колела в една машина. Вместо това работещите трябва да чувстват, че имат значение – че имат уникален принос и липсата им ще бъде забелязана. И все пак, с възхода на хибридната и дистанционна работа, съществува реална опасност работниците да се почувстват като „просто още едно лице на екрана”. Затова ръководствата на компаниите трябва да се замислят каква култура.

Във времето преди пандемията мениджърите често гледаха на културата на работа като нещо, което просто е хубаво да го има и до голяма степен се формира от само себе си. Днес обаче трябва да се мисли далеч по-сериозно за създаването на култура на принадлежност. Един от начините да направите това е да помогнете на служителите си да развият приятелства на работното място. Развитието и предаването на културата на работа трябва да бъде бизнес приоритет, защото служителите, които харесват местоработата си не само не искат да я напускат, а и се опитват да привлекат свои талантливи приятели да се присъединят към тях.

Служителите трябва да се чувстват чути

Служителите често биват обезсърчавани да говорят, а когато се опитат да споделят идеи, често се оказват отритнати. Но може би най-разочароващият сценарий е този, при който мениджърът специално пита подчинения си за мнението му по даден въпрос и след това го игнорира. Понякога проблемът е в егото на мениджърите или в закърнелия начин на мислене. Проучвания обаче показват, че компаниите понякога поставят мениджърите пред тежки предизвикателства като не им дават пълната власт да работят по предложения на подчинените си. Проблем е и липсата на свобода да правят промени, които са важни в дългосрочен план, но биха могли да навредят на краткосрочната производителност. Не е лесно да се решават структурни проблеми в организациите, но не е невъзможно, заключават специалистите от Harvard Business Review.

Служителите трябва да се чувстват ценени

Всеки обича да чувства, че приносът му е оценен, особено когато полага значителни усилия. Изследванията показват, че мениджърите попадат в плен на „илюзията за прозрачност” и често мислят, че оценяват служителите си повече и по-често от необходимото. За лидерите обаче е важно да знаят, че дори дребни жестове като този да поздравяват подчинените си по име и да ги питат как е минал уикендът им са изключително значими. Те идат да покажат, че ръководителите познават и ценят служителите като личности.

Служителите трябва да се насърчават

Много лидери са добри в ежедневното насърчаване на служителите си. Не е толкова трудно да кажеш: „Добра работа!” или „Благодаря, че откри точно това, което ни трябваше”. Далеч по-трудно е обаче да насърчаваш подчинения си по-генерално – като му предлагаш конкретно кариерно развитие. Повечето компании в наши дни вече нямат ясна кариерна стълбица, която да посочат на служителите си. Някои шефове се опитват да помогнат на подчинените си да разберат и изпълнят целите си, но други се запъват и бидейки несигурни какво да кажат или как да помогнат, просто изпълняват задачите сами.

Като се има предвид, че кариерните „решетки“ вече са заменили „стълбците“, мениджърите трябва да са по-креативни в помощта и съветите, които дават на служителите, за да развиват те своите умения.

Служителите, които изпитват истинско чувство за принадлежност към работата, са мощна сила. Доста по-малко вероятно е да напуснат и така спестяват на компаниите изключително много време и пари. Нещо повече - тяхната лоялност може да донесе огромни печалби, тъй като те ще влагат в работата си своите най-добрите идеи и ще полагат постоянни усилия в подкрепа на компания, за която смятат, че ги подкрепя.