За потребителите превалутирането на банковите сметки ще бъде безплатно

Близо 500 милиона лева еднократни разходи ще струва изтеглянето от обращение на банкнотите и монетите в левове и разпространението на еврото у нас. В сумата са включени разходи за подготовката на институциите и системите на страната за приемане на еврото, както и различни административни разходи. Това става ясно от Проекта на Закон за въвеждане на еврото у нас.

Инфлацията в еврозоната се забавя

Според документа влизането в еврозоната ще бъде по-изгодно за България в дългосрочен план, тъй като ще намали разходите за превалутиране и ще спести значителна сума от годишния бюджет. 

Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в България всеки един субект, независимо дали е частен или публичен, трябва да бъде отговорен за покриването на своите разходи, произтичащи от въвеждането на еврото, както и за своята организационна и техническа подготовка. 

По пътя към еврото - един месец преходен период, след това левът отпада

Разходите, свързани с приемането на еврото в частния сектор, няма да бъдат компенсирани от държавния бюджет. Тези сметки са посочени в доклада за цялостна оценка на замяната на лева с единната европейска валута в Закона за въвеждане на еврото.

За потребителите превалутирането на банковите им сметки ще е безплатно, както и обмяната на левовете в брой в първите шест месеца след въвеждането на еврото. 

Вложените 500 милиона лева в процеса на присъединяване към еврозоната се очаква да се отплатят в бъдеще чрез по-силна икономика и по-добри възможности за страната, е отбелязано в Проекта на Закон за въвеждане на еврото. 

Припомняме, че Министерството на финансите пусна и информационен сайт, посветен на въвеждането на еврото в България. В специално създадената рубрика „За еврото“ гражданите и бизнесът ще намерят кратки и точни отговори на най-често задаваните въпроси. Друг акцент в електронната страница е рубриката „Вярно ли е, че“. В нея чрез факти е даден отговор на някои от най-често срещаните неверни твърдения и неоснователни притеснения, свързани с присъединяването на България към еврозоната. 

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase