Преглед на печата с журналиста Петьо Блъсков...

Преглед на печата с журналиста Петьо Блъсков. Телефон на зрители.