Преглед на печата с бившия просветен министър Даниел Вълчев.

Преглед на печата с бившия просветен министър Даниел Вълчев. Телефон на зрителите.