София бе призната като град с особени постижения в тази област...

Миналата седмица кметове и председатели на региони от всички държави членки на ЕС приеха "Декларацията от Копенхаген". С нея те се ангажират да направят градовете по-екосъобразни, приобщаващи и икономически конкурентоспособни. Тъй като в момента 75% от населението на Европа живее в градска среда, бъдещето на континента зависи от устойчивото развитие на градовете. Екип на Нова беше в Копенхаген и провери как се справя България с предизвикателствата на „зелената" икономика.

 

В датската столица ежедневно 35000 души пътуват с колело на работа. Градът е пионер в еко-инициативи като предоставянето на финансови стимули за рециклиране на пластмасови бутилки и щедри данъчни облекчения при преминаване към използването на електрически автомобили. Копенхаген се стреми да се превърне и в първия град в света напълно освободен от въглероден диоксид до 2025 г.

 

И точно там, където плановете се изпълняват, а не само се обсъждат, се проведе Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете. В града на малката русалка се срещнаха над 300 кмета от 27-те държави членки на ЕС, които заедно с водещи архитекти, специалисти по градоустройство и изследователи на градското развитие споделиха своя опит, за да може в европейски и световен план да бъде отделено повече внимание на градските въпроси. 

 

„Бях в България за три дни, но посещението ми бе много интензивно. Направи ми много добро впечатление как България се движи към устойчив растеж и използването на Европейския фонд. Мисля, че е налице силна ангажираност и опити да се използва този фонд не само инфраструктурата, но също така и да се развива в по-глобален план вашата икономика", заяви Мерцедес Бресо, президент на Комитета на регионите.

 

По време на конференцията беше представена изложба на 28 европейски града с особени постижения в областта на „зелената" икономика. Един от тях е София. Тя се представи с проект за интегриран градски транспорт. 

 

„Основната цел е да променим условията за пътуване, да привлечем повече хора към градския транспорт, да намалим трафика на града", коментира Десислава Христова от Центъра за градска мобилност.

 

Очаква се поетапно всички компоненти от проекта да се реализират до три години.

 

Разстоянието в успехите на София и Копенхаген обаче ще остане непреодолимо, ако проектите в тази сфера не продължат.

 

Репортер: Марина Цекова