Официалното становище на банката е, че не са купували и продавали завода...

От СИБАНК са категорични, че не са предприемали подобни действия нито в процеса на приватизация, нито впоследствие. „Цитираните в медиите твърдения за подобни действия не отговарят на истината", се казва в становището на банката.

 

Вчера от БСП-Кърджали заявиха, че ще сезират прокуратурата за съмнителната сделка между СИБАНК и Валентин Захариев, при която е осъществена продажбата на комбината. Областният  лидер на БСП - Милко Багдасаров посочи, че са извършени престъпления с миноритарните акции на 777 работници, учредели РМД при приватизацията на завода.

 

Тогава РМД придобило 52% от акциите на ОЦК, но на 2 декември 2005 г. директорският борд решил да продаде акциите на цена, която е не по-ниска от номиналната 1 лев. Тогава ръководител на СИБАНК и собственик на ОЦК е Цветелина Бориславова. Същият месец СИБАНК продал ОЦК на Валентин Захариев, твърди Багдасаров.

 

Основни акционери в РМД са работници и служители. Те не знаят, че техните акции са заложени и са послужили като инструмент за овладяване на дружеството от страна на СИБАНК.

 

Месеци след продажбата на завода - през есента на 2006 г. , банката предлага на акционерите в РМД да изкупи акциите им на цена 1,50 лева. Според Багдасаров това е направено вероятно, за да може банката да компенсира работниците.