Причини за отказа сега не са посочени

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е прекратила приватизационната процедура за Българската фондова борса (БФБ ) и Централния депозитар, съобщиха от борсата. Причини за отказа сега не са посочени.

 

Агенцията за приватизация вече е прекратила договора си с компанията Patria Corporate Finance, която трябваше да извърши маркетинг на борсата и на Централния депозитар

 

Консултантът, който е чешкият клон на KBC Group, няма да прави и анализ на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на двете дружества, за което беше наета.

 

Приватизационната процедура на БФБ и Централния депозитар започна на 25 септември 2012 г. Кандидати за купуването на БФБ бяха редица световни борси, сред които виенската CCE Stock Exchange Group, Deutsche Boerse, London Stock Exchange и NASDAQ-OMX.