Сечите във всички горски насаждения на територията на общината са спрени

Съставиха 18 акта и уволниха горски инспектор след проверка на изсичането на общинските гори в Минерални бани, Хасковска област, съобщиха от Изпълнителна агенция по горите. Сечите във всички горски насаждения на територията на общината са спрени със заповед на Регионалната дирекция по горите (РДГ) в Кърджали. 

По темата

Четири от актовете са за неправилно маркирани дървета за сеч. 10 са за неизпълнение на технологичния план и неупражнен контрол от частно-практикуващи лесовъди.

Санкционирани са четирима служители на общинското горско стопанство за неправилно маркиране и неправилно издадени позволителни за сеч, като на трима от тях ще бъде отнета регистрацията за упражняване на лесовъдска практика. Стойността на наложените глоби ще бъде средно 1000 лева за всеки акт.

За неупражнен контрол дисциплинарно е уволнен и старши горски инспектор към РДГ-Кърджали.

Възобновителната сеч на горските територии над с. Сърница, Община Минерални бани започва в началото на 2014 г. През месец март същата година със заповед на предишното ръководство на регионалната дирекция е извършена комплексна проверка, която не констатира пропуски при маркирането и извеждането на сечите, въпреки че сечта се извършва по документирания от медиите начин.

Следващата проверка е направена в началото на 2015 г. В хода на проверката горските служители констатират пропуски и нарушения, за които е направено предписание на общинската горска структура. При последващата инспекция след три месеца горските служители установяват неизпълнение на предписанията и нови нарушения по дисциплината на ползването. Вследствие на тази проверка сечта се прекратява. Проверките по случая продължават.