Това е крайният срок и за искане за подвижна избирателна кутия

23 октомври е крайният срок за подаване на заявления за гласуване на друг адрес или с подвижна избирателна кутия на президентския вот и референдума на 6 ноември.

По темата

Избирателите, които искат да упражнят правото си на вот по настоящ адрес, който е в друго населено място, могат да подадат заявленията си в общинската администрация, която отговаря за новия им адрес или по електронен път през сайта на ГРАО, но само ако имат електронен подпис. Отделните видове искания можете да изтеглите ОТТУК.

Избиратели с трайни увреждания също могат да заявят, че искат да пуснат бюлетина в подвижна кутия писмено или по електронен път пред общините по постоянен или настоящ адрес. Тези които са пропуснали да подадат заявление в следващите две седмици, но в града им е назначена подвижна Секционна избирателна комисия (СИК), могат да оправят искане и до пет дни преди изборния ден – 6 ноември.

Избирателните списъци вече са разлепени в близост до Секционните избирателни комисии. Могат да бъдат проверени и на сайта на ГРАО.

Всеки гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в списъците с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник не по-късно до края на октомври.

Ако изборите са ви заварили в болница, дом за стари хора или кораб, плаващ под български флаг, също ще можете да гласувате. Ръководителите на тези институции и капитаните на плавателни съдове сами правят избирателни секции и избирателни списъци, ако има не по-малко 10-има желаещи да пуснат бюлетина. Въпросните списъци трябва да са готови до 48 часа преди деня на вота.