Контролните органи на МОСВ установиха инцидентно изпускане на нефтопродукти

Ново замърсяване на река Марица, но този път с нефтопродукти, проверяват РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС.

Опаковки от стари пестициди са отровили рибата в Марица

Екипи на пожарната предприеха спешни мерки за ограничаване на замърсяването. По първоначална информация става въпрос за изпускане на 600 литра нефтопродукти. Пожарникарите ще опитат да сложат боново съоръжение във водите на река Марица, за да бъдат уловени нефтопродуктите. 

МОСВ: Преустановено е замърсяването на река Марица

Установена е производствена авария в цех от спукана тръба на хидравлична преса. Проверки са установили нефтопродукти по течението на реките Пишманка и Марица, както и при мостовете на Марица при село Огняново и Стамболийски.

Унищожена е екосистемата в зона от 30 км по поречието на Марица

„Замърсяването е повърхностно, не е опасно за рибите”, твърдят природозащитници.

Екипите на пожарната и Гражданска защита ще работят цяла нощ, за да ограничат замърсяването на река Марица.

Има обвинен за замърсяването на река Марица

От фирмата писмено са уведомили РИОСВ-Пазарджик за причините и предприетите действия. Преди възобновяване на производствения процес РИОСВ ще извърши контролно пробонабиране от отпадъчните  води на предприятието.

Репортер: Илиян Велков