Залпово изпускане на силно токсични вещества са попаднали в реката

Токсичното отравяне с пестициди на река Марица е най-тежкото в историята и то ще дава отражение върху флората и фауната в следващите 6 месеца.

Това обявиха от Басейнова дирекция - Пазарджик. за сега е ясно, че водата е била замърсена с три вида пестициди.  Те са били в опаковките на предприятието „Екоинвест”, където са обработвали пластмасовите отпадъци. Токсичното замърсяване е станало от река Пишманка, която се влива в Марица.

МОСВ: Преустановено е замърсяването на река Марица

Умрялата риба е дадена за изследване в лаборатории в чужбина, тъй като у нас няма такива, които да направят пълния анализ. остава в сила забраната за ловенето на риба и водопой на животни от реката между Пазарджик и Пловдив.

Има обвинен за замърсяването на река Марица

“Не сме имали подобно количество измряла риба, особено големите екземпляри, които са над 10 година. Най-тежкотозамърсяване е”, каза Марин Маринов, експерт от Басейнова дирекция.