Отговори търсиха журналисти, експерти по комуникация и представители на институциите

Журналисти, експерти по комуникация, както и представители на институциите, обсъждаха днес какви са проблемите пред така наречената „Медийната грамотност” у нас. Става дума за възможностите на потребителите на информация да дават точна оценка на източниците, да различават достоверни от недостоверни новини.

Опитни колеги от медиите поясниха своята гледна точка и дадоха съвети за това как да различаваме фалшиви от истински новини.

“За съжаление сме на едно от последните места по медийна грамотност. Това е по последни проучвания и според мен е и функция на ниското ниво на грамотност у нас като цяло. На конференцията се обединихме около мнението, че е необходимо повишаването на медийната грамотност да бъде обща кауза с конкретни условия и срокове. Според мен това трябва да е кауза не само на нас, медиите, в нея трябва да се включат и Министерството на образованието, и Министерството на културата, които да обърнат специално внимание на подрастващите.
NOVA телевизия е партньор с Factcheck.bg и активно участва в борбата с дезинформацията именно с тази съвместна рубрика за проверка на фактите”, заяви Мариета Николаева.