Тестовото съобщение ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал

Предстоят тестове на системата BG-ALERT, за предупреждение на населението, в област Благоевград. Те са планирани за 22 ноември от 12 ч. до 12:30 ч. Тестовото съобщение ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.

Областта ще бъде включена и в националния тест, който ще се проведе на 29 ноември 2023 г., отново в същия часови диапазон. 

Продължават тестовете на системата за ранно предупреждение BG-ALERT

Разработен е и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилните телефони и често задавани въпроси.

Преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори. След регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на страната.

Започват тестове на системата BG-ALERT

Източник: Областна администрация - Благоевград