Преглед на печата с политическия психолог Антоанета Христова...

Преглед на печата с политическия психолог Антоанета Христова – директор на Института за изследване на населението и човека в БАН.