Увеличават се и разходите за алкохол и цигари, за здравни услуги...

От Агенцията по заетостта извадиха данните за безработицата у нас. Според официалните данни тя надхвърля 11 процента за последното тримесечие. Около 51 хиляди са новорегистрираните на борсата. А заявените свободни места са около два и половина пъти по- малко.

 

Тези които работят, изкарват средно по 508 лева от заплати. Увеличението е с около 6 на сто на годишна  база. Според данните на статистическия институт, обаче на практика разполагаме с повече пари, защото доходът от заплата е едва около 80 на сто от това, което действително печелим.

 

По техни данни реално всеки от нас разполага месечно с 997 лева. В същото време общите ни разходи възлизат на 933 лева, или с 64 лева по-малко от доходите. Повече от половината от заплатата си даваме за храна и жилище.

 

Увеличават се и разходите за алкохол и цигари, за здравни услуги, както и за обзавеждане на дома.