Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване

Жените ще получават по-високи пенсии от доброволните частни пенсионни фондове, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване.


В момента при отчитането на парите за трета пенсия основна роля играе полът. Така, ако мъж и жена внасят едни и същи суми в доброволен частен пенсионен фонд, мъжът би получил по-голяма пожизнена пенсия от жената, защото според статистиката средната продължителност на живота при мъжете е по-малка.


От 20 декември тази година обаче ще влезе в сила нова европейска директива, според която факторът пол отпада. Така доживотната пенсия на жените ще бъде увеличена, а при мъжете тя ще бъде по-малка.