По-големите вече знаят защо е важно да се следи прогнозата за времето

Кои са основните правила за действие при бедствия и знаят ли децата, как да реагират в кризисни ситуации? Децата от 170-то училище "Васил Левски" в Нови Искър се упражняваха как да реагират при наводнение.

 

Най-малките ученици не бяха родени през 2005-та, когато Нови Искър беше под вода. За тях  днешните наставления не предизвикват спомени. По-големите вече знаят защо е важно да се следи прогнозата за времето. И инструкцията ако придошлата река ги завари вкъщи, преди да идат на горния етаж, да изключат тока и газта, ако в двора имат животни, да им отключат, за да не се издавят. Всичко това е преживял Евгени Тошев, днес доброволец към общината. Той разказа на учениците кои могат да помагат като него. 

 

Докато при наводнение е важно всички да се отправят пеша или ако може с транспорт към по-високо място, при вятър инструкцията е да останем в сградите