Държавата затяга контрола

Нови задължения за собствениците на сгради с асансьор. Всеки вход трябва избере отговорник за изправността на съоръжението. А при повреда – да поръча ремонт най-много до 30 дни. Ако не - ще се качваме пеша по стълбите.

При извършването на технически преглед на асансьорите вече ще трябва да присъства и представител на входа. Ако се установи сериозна повреда етажната собственост, трябва незабавно да спре съоръжението. А собствениците са длъжни да уведомят веднага поддържащата фирма при установени неизправности.

При всяко натискане на бутона Борислав има едно наум. Неизправностите в асансьора обаче често остават невидими. А дори да ги забележат съседите на Борислав, те отново си затварят очите. Защото отстраняването им струва пари.

Държавата обаче затяга контрола и за всяка неизправност ще държи отговорен представител на входа. При нередности той ще трябва уведомява сервизната фирма. И да поръчва ремонт при повреди. Ако отговорникът не сигнализира за техническите проблеми, грозят го глоби.

С новите правила държавата ще може да спира асансьорите в жилищни сгради без отговорник за поддържането им.