Планирани са да бъдат прехвърлени води от деривациите на яз. „Белмекен“

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е предвидило 1,2 млн. м3 вода за питейни нужди на Перник от средата на март. Предвиденото количество вода за питейно-битово водоподаване към ВиК-Перник от яз. „Студена“ е 0,804 млн. м3 вода за март.

Планирани са да бъдат прехвърлени води от деривациите на яз. „Белмекен“, чрез яз. „Бели Искър“ за аварийно водоснабдяване на Перник, в размер до 400 000 м3. За всеки следващ месец се увеличава и ще бъде по 800 000 м3. Тези количества води са съобразени с изграждането на довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино-нов до Перник и провеждане на до 300 л/сек чрез водопроводната мрежа на „Софийска вода“ ЕАД.

Падат нивата на 15 от големите язовири у нас

Предоставените данни от ВиК-Перник на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за питейно-битово водоснабдяване на Перник от яз. „Студена“ показват, че през март 2019 г.  използваните води са 1,044 млн. м3, а през април 2019 г. – 0,966 млн. м3, когато не е налаган режим на ограничено водоснабдяване.

Общото количество вода за питейно-битово водоснабдяване за Перник е 1,2 млн. м3 от средата на март.