Тя бе избрана за председател на 45-ото Народно събрание

Новоизбраният председател на Народното събрание Ива Митева-Рупчева е член на екипа на ПП „Има такъв народ“ и стана депутат от 23 МИР София.

Тя е родена в Разград. Завършва Софийския университет през 1996 г. По образование е юрист. Била е директор на Дирекцията по правни въпроси в предишния парламент. Познава в детайли работата в НС, тъй като работи отдавна в администрацията му. Участвала е в писането на всички парламентарни правилници в последните мандати и е наясно с процедурите в работата. През нея са минали всички основни закони в държавата през последните години.

Отчислена е с право на защита като докторант по докторска програма „Конституционно право на Република България“ в Института за държавата и правото към БАН.

Професионалният си стаж е започнала през 1998 г. в Министерството на правосъдието.

От 2000 г. е назначена в Народното събрание и е преминала през всички стъпала в парламентарната администрация от държавен експерт до директор на Дирекция „Законодателна дейност и право на ЕС“.

Народното събрание избра новия си председател (ВИДЕО)

 

 

Била е член на експертните екипи за подготовка на предложение и обсъждане на промени в конституцията.

От 2007 г. активно участва в изработването на промените в изборните закони като член на експертните екипи за изработването на Изборен кодекс и приемането на нов Изборен кодекс.

От 2017 до 2019 г. е лектор по практическо нормотворчество в програмата за следдипломна квалификация на Института за публична администрация и СУ.

Митева е хоноруван преподавател в НБУ, департамент „Право“, курс „Практическо нормотворчество“.