Това обяви министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

„Подготвяме промени в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в Наредбата за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Целта ни е да променим правилата за специализация така, че да станат по-добри и по-човешки“. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров по време на видеоконферентна среща с председателите на БЛС и БЗС, ректорите на МУ София и МУ Варна, специализанти, лекари и др. В рамките на разговора участниците обсъдиха промените и се съгласиха да предложат изменения в двата нормативни акта.

Нови правила за лекарите специализанти

„Миналата седмица в Пловдив разговарях с млади лекари и специализанти и те изложиха проблемите, които стоят пред тях - възнагражденията, мястото на специализация, броят на местата, финансирани от държавата, липсата на контрол върху качеството на обучението. Споделиха ми, че на места обучението не се провежда, както трябва и не покрива изискванията“, посочи здравният министър.

Той беше категоричен, че са необходими изменения в нормативната база, така че правилата да отговарят на нуждите и на специализантите, и на обучаващите ги.

Промените в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването целят оптимизация на процеса по определяне и финансиране на местата за специализанти, финансирани от държавата. Вече ще се отчита заявеният интерес на кандидатите за специализация, а местата, финансирани от държавата, ще се утвърждават 2 пъти в годината. Разписани са конкретни срокове за всеки етап от процеса по утвърждаване и заемане на местата. Предвижда се специализантите, обучавани на места, финансирани от държавата, да не са задължени да работят на определено място след завършване на обучението си.

Лекар сам плаща за операциите на пациентите си (ВИДЕО)

С промените в Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, ще се оптимизират критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да могат да извършват дейности по обучение на студенти и/или специализанти.  С измененията ще се облекчи и процедурата по проверка на съответствието с критериите, стана ясно още по време на видеоконферентния разговор.

Участниците в срещата са поели ангажимент да изпратят в Министерството на здравеопазването своите предложения за промени в двата нормативни акта.