Вижте какво показва тя

Националният статистически институт публикува актуализирана прогноза за населението до 2090 г. В зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната, са очертани три сценария.

Според реалистичния до 2075 г. населението на страната ще намалее до 4,97 млн. души. Според благоприятната прогноза през 2090 г. населението ще е малко над 5 млн. души.

Според неблагоприятния, българското население през 2090 г. ще е под 4,8 млн. души. На 31 декември 2022 г. българските граждани са били 6,44 млн. души.