Лично отношение, бонуси и дори хубаво кафе правят служителите по-мотивирани и ги пазят от прекомерния стрес

На фона на недостигa на квалифицирана работна ръка, малки и по-големите компании се борят да спасят бизнеса си с изключително ограничен брой служители. Скромните ресурси и все по-сериозното натоварване обаче създава непоносим стрес у служителите. Има обаче практически стратегии, които далновидните бизнес лидери могат да приемат, за да облекчат напрежението върху своите екипи. 20-има членове на Бизнес съвета на Forbes споделят полезни решения на проблема, така че малките и уморени екипи да могат да се справят с взискателната работна среда.

Доверие

Мениджърите трябва да вдъхнат доверие на подчинените си. За целта служителите трябва да се чувстват уважавани като хора и това да бъде подплатено с действия, а не само с думи. Истинският лидер трябва да знае какво се случва с хората от екипа му и как може да ги подкрепи, за да посрещат нуждите си.

Разпределяне на натоварването

Един от начините за това е част от работата да се възложи на външни изпълнители. Така служителите ще бъдат по-спокойни и мотивирани и ще получат своеобразна застраховка срещу прегаряне.

Определяне на приоритетите

Добрите мениджъри трябва да подреждат задачите по приоритет. По-слабите екипи не могат да свършат същото количество работа като по-големите. Затова е важно служителите да знаят върху кои задължения е най-важно да се съсредоточат.

Насърчаване на баланса между работата и личния живот

Лидерът трябва да насърчава служителите си да поставят граници и да си вземат отпуск. Това помага за постигането на баланс между професионалния и личния живот. Важно е и мениджъът да дава пример в това отношение и да показва, че поставянето на здравето и грижата за себе си е от ключово значение.

Насърчаване на откритата комуникация

Бизнес лидерите могат да насърчават подкрепяща култура, като насърчават откритата комуникация. Освен това, добре е да имат реалистични очаквания и предлагат гъвкавост в работния процес, така че да се поддържа балансът между ангажиментите и личния живот.

Добрият пример

Самият мениджър трябва да цени личното си време и времето си за почивка. Ако сподели с екипа си, че предишната нощ е спал само четири часа, то това предава съобщение, че лишаването от сън е приемливо. Когато лидерите се грижат и за своето благополучие и прилагат практики, които са от полза за всички, устойчивостта и ефективността на екипа се повишават. Във времена на недостиг на персонал, служителите трябва да се насърчават да правят кратки почивки за презареждане, дори в изключително натоварени часове. Един миг пауза може да гарантира цял ден продуктивност.

Работа от вкъщи

Добре е хората да имат опцията да работят от вкъщи, когато имат нужда от по-голямо спокойствие или повече тишина. Ако служителите изпълняват задачи на компютър, вярвайте, че могат да свършат всичко и в уютната обстановка на дома си. Времената се променят и силното лидерство трябва да позволява гъвкавост.

Разбиране на индивидуалните нужди

За да могат мениджърите да ръководят ефективно, от съществено значение е да познават и разбират индивидуалните нужди на всеки член на екипа. Независимо дали става въпрос за желание за качествено кафе в офиса или гъвкавост за изпълнение на ангажименти към децата и семейството, разбирането може значително да повлияе на удовлетвореността и представянето на служителите. Чрез идентифициране и посрещане на тези нужди, мениджърите могат да избегнат прегаряне.

Осигуряване на допълнителни стимули

Истинският лидер трябва насърчава подчинените си да гонят здравословния баланс между работата и личния живот. Допълнителна доза мотивация за по-добра работа носят неща като осигуряването на хубаво кафе и закуски в офиса. Бонусите за перфектно изпълнените задачи или поетото по-сериозно натоварване също са изключително важни.