Преглед на печата с началника на кабинета на омбудсмана Роза Георгиева...

Преглед на печата с началника на кабинета на омбудсмана Роза Георгиева...