Повече пари за училищата от следващата година, обеща министърът на образованието

Повече пари за училищата от следващата година, обеща министърът на образованието Сергей Игнатов. Това ще стане с увеличаване на стандарта за издръжка на учениците. Сега за всяко дете в клас училищата получават средно по 1300 лева. Повишението ще доведе и до по-високи учителски заплати.

През новата учебна година най-сериозни ще са промените при четвъртокласниците. От изпита за външно оценяване по български език и литература вече отпадат тестовите въпроси. Вместо тях, освен кратка диктовка, децата ще трябва да отговарят на въпроси, свързани с извличане на информация от текст. По останалите предмети остава тест от 16 въпроса с избираем отговор и 3 въпроса за дописване.

По всички изпити, които седмокласниците държат, вече ще се включат и задачи с отворен отговор. От новата година децата вече ще получават оценки и за работа по проекти, като всички бележки от първи до 12 клас ще се вписват в досие на ученика.

 

За първи път ще бъде въведен и учебен план за децата със специални потребности. Прагът на училищата през предстоящата учебна година ще прекрачат около 64 хиляди първокласника.

 

Репортер:  Мария Димитрова