Дружеството е забавило с три месеца сключването на договор с компания, която може да го конкурира

"Топлофикация" - София е злоупотребявала с господстващо положение на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в сгради етажна собственост, установи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) .

Глобата, която ще бъде наложена на дружеството, е в размер на 338 094 лева.

Проучването установило, че освен че подава топлоенергия, компанията работи и на пазара за дялово разпределение. Поради факта, че централата е единствена в София, тя може да контролира и фирмите за дялово разпределение. Именно това е и направила. Забавила е с 3 месеца сключването на договор с компания, която може да я конкурира. Така е под въпрос доколко са защитени правата на потребителите.

Наложената санкция е формирана въз основа на приходите на дружеството от дялово разпределение на топлинна енергия за 2011 г. Комисията е взела под внимание и тежестта и продължителността на нарушението и прекратяването му в хода на производството, веднага след намесата на КЗК.


По-късно стана ясно, че столичното дружество ще обжалва решението на КЗК. От там заявиха, че то е необосновано, а размерът на наложената глоба не е определен коректно на базата на реалните приходи от дялово разпределение на топлинна енергия през 2011 година.

Компанията не е забавила навлизането на свой конкурент на пазара на дяловото разпределение в столицата, а е действала изцяло в защита на своите клиенти, заявиха от дружеството. Експертите на „Топлофикация” са настоявали да бъдат коректно изготвени и представени необходимите документи, съобразно законодателството и след това да се пристъпи към сключването на такъв договор. В нормативната база не е изрично посочен краен срок за сключване на договор с търговец за извършване на услугата „дялово разпределение”, отбелязват от столичния отоплителен монополист.

Освен това топлинният счетоводител, за който става въпрос, е оттеглил претенциите си към „Топлофикация” – София. Според дружеството КЗК не се съобразила с желанието му за прекратяване на процедурата.