Възнагражденията трябва да са в размер до 1200 лева всяко

До шест заплати - в размер до 1200 лева всяка - ще могат да получават работниците при фалит на работодателя. Увеличава се и периодът, за който те могат да търсят възнагражденията си – вече 12 месеца преди фирмата, в която работят, да прекрати дейност. 

 

Промените бяха приети от депутатите на второ четене. 

 

Досега Държавният фонд за гарантиране на вземанията покриваше до три неизплатени заплати, като максималният им размер можеше да достига 1000 лева, а времето, за което можеха да претендират за обезщетения беше последните шест месеца преди обявяване на фалит. Промените влизат в сила от началото на октомври.